Pohjanmaan maakunnan kartta

Pohjanmaan maakunnan kartta

Pohjanmaan sijainti on Länsi-Suomi. Se on Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan ja Keski-Pohjanmaan ympäröimä.

Suurimmat taajamat

Pohjanmaalla on olemassa noin 54 taajamaa, näistä suurin väkiluvultaan on Vaasan keskustaajama, toiseksi suurin on Pietarsaaren keskustaajama ja kolmanneksi suurin Laihian kirkonkylä.

Väestönkehitys

Verrattuna muihin maakuntiin Pohjanmaalla väkiluku on laskenut vähemmän ja aikavälillä 2015-2020 se on muuttunut vain yhdellä tuhannella. On ennustettu että vuonna 2020 tulee olemaan noin 188 00 ihmistä ja 10 vuoden päästä eli vuonna 2030 olisi asukkaita noin 197 000.

Talous

Pohjanmaan työttömyys prosentti on ollut Manner-Suomessa vähäisin eli noin 8,4%, ja koko maan prosentti oli 12,9%.